Store Sø

 

Områdets store centrale sø er i virkeligheden et regnvandsbassin og har overordnet kun en arkitektonisk betydning for området. Søen indgår ikke som en del af frømiljøet.

I henhold til plejeplanen skal søen skal renses med års mellemrum. Den skal renses helt i bund og for vedligeholdelse af kanterne af søerne.

Såfremt der mangler vand i levestederne for frøer, vil der blive pumpet vand fra den store sø til disse levesteder (se endvidere plejeplan).

Al form for badning og at stå på skøjter er strengt forbudt i søen.

Der må ikke udsættes fisk, skildpadder eller lignende i søen, da der kun er tale om et regnvandsbassin.