Grøn pleje

Grøn Pleje, renhold mv.

 

 

Plejen af området er i vidt omfang bestemt af den af kommunen bestemte plejeplan. Det fremgår af Grundejerforeningens vedtægter, at “Foreningen vil skulle følge retningslinjerne i en plejeplan, der vil blive udarbejdet at Mørkhøj Projektudvikling A/S og godkendt af Gladsaxe kommune.”

Det er Firmaet ISS, som Grundejerforeningen har indgået aftale med omkring den grønne pleje.

 

images Nem oversigt.pdf

images Ovresigtsplan.pdf

images Plejeplan.pdf

images Signatur.pdf