Legepladser

 

 

 

I området er der 7 legepladser/legesteder. Det er bevidst fra landskabsarkitektens side at sprede disse ud til mindre steder i stedet for at lave nogle få større legepladser. Det er meningen at det skal være en oplevelse at bevæge sig igennem området og det grønne og så få nogle forskellige indtryk.

Imidlertid er virkeligheden, at ikke alle legepladserne/legestederne er særligt interessante eller spændende og derfor er vi ved at se på om ikke vi kan foretage en opgradering af flere af legepladserne, herunder evt. også overveje at nedlægge/flytte nogle.

 

Det bemærkes, at alle områdets legepladser er til fælles benyttelse ligesom alle udearealer i øvrigt.