Kloakker / spildevand

 

 

Parallelt med Grundejerforeningen er der også Spildevandslauget. Spildevandslauget står for regnvandsledninger og kloakledninger i området i det omfang, at det ikke henhører under de enkelte bygningsejere eller Gladsaxe Kommunen.

Bestyrelsen i Spildevandslauget er Parallel med bestyrelsen for Grundejerforeningen. Vi ligger i øjeblikket i tvist med Sjælsø omkring spildevandsledninger, da vi ikke føler at vi har fået disse leveret i tilstrækkelige dokumenteret vel vedligeholdt stand. (F.eks. ved videogennemsyn).