Storskrald

I Gyngemose Park har vi vores egen “mini” Storskraldsplads, som er forbeholdt for beboere i området (gælder ikke for erhverv).

Al affald skal sorteres i henhold til opslag og gældende lovgivning.

Åbningstid

Onsdage 16:30 – 18:30

Søndag    11:00 – 14:00

Følgende affald kan afleveres

  • Pap
  • Plastdunke og plastflasker
  • Småt brændbard, under 1 meter
  • Stort brændbart, over 1 meter
  • Jern og metal
  • Stort og småt elektronikaffald
  • Ikke brændbart affald til deponering
  • Batterier
  • Farligt affald, herunder maling, gødning, gift, ukrudtsmidler,
  • apparater med genopladelige batterier, medicinrester mv.
imagesStorskraldsplads