Hække

Hækkehøjde

 

 

Grundejerforeningen har fra nogle beboere modtaget henvendelser vedr. hækkehøjden. Hækkehøjden er fastsat ud fra de planer, der hele tiden har været for området – og det er da også blevet vedtaget i ordensreglementet, at hækkehøjden skal være 1,20. Det vil bestyrelsen derfor håndhæve. Derfor er der muligt at kigge over hækken, men det giver også mulighed for at kigge ud. Det giver et åbent og transparent område.

 

Indsæt billeder fra tidligere