Grillpladser

 

 

De etablerede grillpladser kan som udgangspunkt benyttes af alle. Dog er det nemmeste formentlig, at man benytter dem, der er i ens nærområde.

Vi anmoder om, at der ryddes forsvarlig op efter sig samt at der ikke efterlades gløder og åben ild.