Bestyrelsen

Bestyrelsen består efter den ordinære generalforsamling i år 2020 af:

 

Bestyrelsesmedlemmer Valgt indtil I bestyrelsen siden
Steen Gerner (Formand – beboer) 2023 2019
Kasper Clausen (PenSam) 2023 2019
Lars Zschau (beboer) 2024 2014
Ivan Lolle (beboer) 2024 2020
Ole Pedersen (beboer) 2024 2014
Vibeke Nielsen (suppleant – beboer)

Ellinor Jørgensen (suppleant – beboer)

2024

2024

2022

2020

 

Suppleanter deltager på lige fod med medlemmerne i bestyrelsesmøderne dog uden  stemmeret.