Varslingsbrev vedr. opstart af byggesagen Gyngemose Parkvej 80.

posted in: Opslagstavlen | 0

Jönsson A/S skal hermed oplyse at vi påbegynder byggeriet/renoveringen af ejendommen beliggende på
Gyngemose Parkvej 80, fra d. 20 september 2021 til ultimo april 2023.

Parkering nærmest de kommende studieboliger inddrages til byggeplads 27.09.2021 til ultimo april 2023 og vi skal derfor henlede parkering til området ved affaldsstationen fra d. 27.09.2021.

Området for enden af Langhuset samt området mod motorvejen vil være indhegnet til byggeplads.

Vi forventer at arbejdstiden vil være i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00.

Vi vil dog i byggeperioden følge Gladsaxe Kommunes forskrift vedr. bygge- og anlægsaktiviteter.
Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune, således at vi udfører arbejder inden for de tilladte rammer.

Eventuelle henvendelser omkring forhold på grundejerforeningens område bedes ske via grundejerforeningen på mail til: web@gyngemosepark.dk

Forhold omkring byggeriet bedes rettet til bygherre. Telefon 39 46 67 83

Jönsson Entreprise A/S

17.09.2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.