Redegørelse omkring el-ladestandere

posted in: Opslagstavlen | 0

Idet der har været en del opslag omkring El-ladestandere til biler i området, skal vi derfor forsøge at redegøre for forholdene.

 

Grundejerforeningen er i gang med, at undersøge muligheden for at oprette el-ladestandere i området.

Rapport herom forventes snarligt færdiggjort til forelæggelse for bestyrelsen.

 

Der er en række forhold der gør, at man ikke bare kan sætte ladestandere op.

 

Strøm:

Ledningsnettet på Grundejerforeningens område er dimensioneret i årene 2000 – 2005. På dette tidspunkt var ladestandere til biler ikke på dagsordenen.

Det nuværende ledningsnet er derfor ikke dimensioneret til ladestandere, men alene til gadebelysning.

Såfremt der bliver opstillet ladestandere på nuværende ledningsnet, vil det svare til at samle køleskab, komfur, emhætte, vaskemaskine, tørretumbler, microbølgeovn m.m. i en stikdåse. Det vil udløse smeltede ledninger og kortslutning.

Det bevirker, at der skal trækkes nye kabler.

 

Nye kabler:

Disse skal trækkes på en af flere muligheder.

 

1: Grundejerforeningens hovedmålere kan opdeles i flere hovedmålere. Fra nye hovedmålere, der tilhører udbyder af ladestandere, skal der trækkes kabler. Da Grundejerforeningens hovedmålere typisk er placeret yderst på Grundejerforeningens areal vil dette bevirke en ikke ubetydelig graveaktivitet.

 

2: Der kan opstilles nye hovedmålere i medlemmernes bygning og derfra trække kabler.

Dette fordrer accept fra hvert enkelt medlem, hvor der skal kunne trækkes kabler.

 

Dette vil bevirke mindre graveaktivitet

 

Hovedmålere bruges til opkrævning af el. Det vil være udbyder af ladestandere, der skal afregne el og ikke Grundejerforeningen.

 

Salg af elektricitet:

Grundejerforeningen kan ikke forestå salg af elektricitet fra ladestandere. Dette skyldes, at Grundejerforeningen en forening og ikke erhvervsdrivende.

Det bevirker, at salg af elektricitet skal foretages af ekstern udbyder, eksempelvis Eon, Clever eller anden udbyder.

Dette vil samtidig bevirke, at udbyder skal forestå etablering og drift af ladestanderne, herunder al gravearbejde, hovedmålere m.m.

 

Grundejerforeningen har intet kendskab til, hvad prisen pr. kwh vil blive.

 

Tilladelser:

Såfremt der er mulighed for, at opstille ladestandere skal der indhentes tilladelser.

Gravetilladelse og tilladelse til opstilling af ladestandere.

Vi forventer ikke problem med tilladelse til opstilling.

Til gengæld kan gravetilladelsen udgøre et problem. Det skyldes, at der i området er nogle fredningsbestemmelser som følge af, at der befinder sig Stor Vandsalamander samt Spidssnuede frøer.

Disse er begge underlagt EU-habitatskrav som særligt truede dyrearter. Såfremt der skal graves i disse områder, vil det være en EU-tilladelse der skal gives. Desuden vil f.x. Danmarks Naturfredningsforening være høringsberettiget.

 

Opstilling skal ligeledes godkendes på Grundejerforeningens generalforsamling.

 

Benyttelse af ladestandere:

Gladsaxe Kommune stiller krav om, at ladestandere på områder der er offentligt tilgængelige, skal kunne benyttes af alle.

Dermed må vi forvente, at ladestanderne vil blive benyttet af både beboere samt udefra kommende.

 

Der henvises endvidere til:

https://usercontent.one/wp/gyngemosepark.dk/wp-content/uploads/2014/12/Gyngemose_Vedtaegter.pdf

https://usercontent.one/wp/gyngemosepark.dk/wp-content/uploads/2014/12/Gyngemose_Lokalplan.pdf

Grøn pleje – Gyngemose Park

 

Ovenstående kan ikke betragtes som en fuldstændig redegørelse.

Der kan endvidere forekomme ændringer når rapporten foreligger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *